CARTEA LUI MORMON - Church Of Jesus Christ

CARTEA LUI IOV Cap 1 Iov, sfânt }i bogat, pentru fiii ce s@ usp@ta unul la altul, Domnului jârtvea}te, a c@ruia mo}teniri cercându-le Satana, Domnul r@pirii le d@, prin carele pierzându-}i toate averile }i ucigându-i-s@ fiii, însu}i cu seamnele m@hnirii r@bd@toriu, spre laudele lui Dumnezeu s@ pornea}te. Explicatia Cartii: Iov - Biblia online in limba romana Cartea Iov este unul dintre mesajele lui Dumnezeu adresate omenirii. Ea ne spune ca suferinta este de multe ori un sol pe care ni-l trimite El pentru a ne ajuta sa ne vedem corect pe noi însine si sa ne dam seama ca sîntem neputinciosi si avem nevoie de mîntuire: „Dumnezeu vorbeste însa, cînd într-un fel, cînd într-altul, dar omul nu Chemarea harului - Roboam Cartea lui Iov ne pune la ‘ndemknq evidenya unei revelayii de dinaintea wi dinafara poporului evreu. Dumnezeu nu S-a lqsat nici atunci fqrq mqrturie. Existenya wi circulayia cqryii lui Iov ‘n lumea patriarhilor este o dovadq de netqgqduit despre dragostea lui … Iov - Wikipedia

Cartea lui Mormon este un volum de scripturæ sfântæ comparabil cu Biblia. Este o cronicæ a legæturilor lui Dumnezeu cu vechii locuitori ai Americilor øi confline plenitudinea nepieritoarei Evan-ghelii. Cartea a fost scrisæ de mai mulfli profefli din … Cartea lui Iov bil legate. Cartea lui Iov este o ilustrare a luptei şi avertizarea pe care apos­ tolul Pavel avea să le exprime secole mai târziu astfel: „Căci noi n­avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva … Vechiul Testament - BIBLIA ORTODOXA Cartea Esterei Cartea lui Iov Psalmi Pildele lui Solomon Ecclesiastul Cântarea Cântărilor Isaia Ieremia Plâgerile lui Ieremia Iezechiel Daniel Osea Amos Miheia Ioil Avdie Iona Naum Avacum Sofonie Agheu Zaharia Maleahi Cartea lui Tobit Cartea Iuditei Cartea lui Baruh Epistola lui Ieremia Cântarea celor trei tineri Cartea a treia a lui Ezdra Cheamarea harului, studii in cartea lui Iov